Նիստեր - Դպրոց N:155

Փնտրել
Go to content

Main menu:

Նիստեր

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

2016-2017 ուստարվա  տարեվերջյան  
մանկավարժական խորհրդի նիստ
                                           

Հ
այոց լեզվի և գրականության մ/մ նիստ
Ս/թ փետրվարի 10-ին  տեղի ունեցավ հայոց լեզվի և գրականության մ/մ նիստը, որտեղ քննարկվեցին  հետևյալ  հարցերը`
1. I կիսամյակի  ընթացքում ծրագրի  կատարողականը:
2.Փետրվար  ամսվա  հայոց լեզվի և գրականության  միամսյակի աշխատանքային պլանը:
3.Iկիսամյակի ընթացքում մասնախմբի  անդամների կատարած աշխատանքների  հաշվետվությունների  քննարկում:
4.Մեթոդական զեկուցում  /Թ. Մկրտչյան/

Ռուսաց և օտար լեզվի մ/մ  նիստ
Փետրվարի  9-ին  տեղի ունեցավ ռուսաց և օտար լեզվի  մ/մ  նիստ:
Օրակարգ
1.  I  կիսամյակի ընթացքում  
ուսուցիչների կատարած աշխատանքների հաշվետվություն:
2. I  կիսամյակի ծրագրի կատարողականի արդյունքների ստուգման:  /զեկուցող Հ. Պետրոսյան/
3.Սեմինար   /Մ. Հակոբյան/
Հետաքրքիր սեմինար անցկացրեց ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի Մ. Հակոբյանը  <<Проверяемые  и  непроверяемые  безударные  гласные в корые  слова>>  թեմայով:
Մ/մ նախագահ Հ. Պետրոսյանը  ներկայացրեց իր հաշվետվությունը  մ/մ  I  կիսամյակում  կատարած ա
շխատանքների մասին:  Այնուհետև ուսուցիչները  ներկայացրին  իրենց հաշվետվությունները:
Նիստը անցավ ազատ, անկաշկանդ և բուռն  քննարկման մթնոլորտում:
 
Copyright © School-155
Back to content | Back to main menu