Փաստաթղթեր - Դպրոց N:155

Փնտրել
Go to content

Main menu:

Փաստաթղթեր

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Լևոն Միրիջանյանի անվան թիվ 155 հիմնական դպրոցի
2018-19 ուստարվա I կիսամյակի հաշվետվություն


Լևոն Միրիջանյանի անվան թիվ 155 հիմնական դպրոցի

եկամուտների ու ծախսերի հաստատված նախահաշվի տեղեկանք
01.01.2018-30.09.2018

                                                                                                                 

Լևոն Միրիջանյանի անվան թիվ 155 հիմնական դպրոցի
ներքին գործունեության տարեկան հաշվետվություն
2017-2018 ուսումնական տարի

                                                                                              Լևոն Միրիջանյանի անվան թիվ 155 հիմնական դպրոցի

եկամուտների ու ծախսերի հաստատված նախահաշվի տեղեկանք
01.01.2018-30.06.2018


    


Լևոն Միրիջանյանի անվան թիվ 155 հիմնական դպրոցի
կրթական գործունեություն իրականացնելու լիցենզիաները

                                                                                                             


Լևոն Միրիջանյանի անվան թիվ 155 հիմնական դպրոցի
2017-2018 ուսումնական տարվա աշակերտների թիվը

   
                                                                                                              


Լևոն Միրիջանյանի անվան թիվ 155 հիմնական դպրոցի
գործող կոլեգիալ կառավարման մարմնի կազմ

 

Լևոն Միրիջանյանի անվան թիվ 155 հիմնական դպրոցի
2018 թվ. բյուջեի վերջնական նախագիծ
 
 


Լևոն Միրիջանյանի անվան թիվ 155 հիմնական դպրոցի
զարգացման ծրագիր 2016-2021 թթ.
  


Լևոն Միրիջանյանի անվան թիվ 155 հիմնական դպրոցի կանոնադրություն

                                                                                                         
                                                                                                                


Փաստաթղթեր 29
նոյեմբերի 2017 թ.

                                                                                                                  


Լևոն Միրիջանյանի անվան թիվ 155 հիմնական դպրոցի 2018 թվականի
բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ

                                                                   


Լևոն Միրիջանյանի անվան թիվ 155 հիմնական դպրոցի
բյուջետային օրացույց
2017-2018 ուսումնական տարի

                                                                    


Լևոն Միրիջանյանի անվան թիվ 155 հիմնական դպրոցի
ներքին գործունեության տարեկան հաշվետվություն
2015-2016 ուսումնական տարի

                                                                      

Լևոն Միրիջանյանի անվան թիվ 155 հիմնական դպրոցի
ներքին գործունեության տարեկան հաշվետվություն
2016-2017ուսումնական տարի

                                                                      

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ


 
Copyright © School-155
Back to content | Back to main menu